Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  PL
Ten podręcznik stanowi nie tylko instrukcję montażu produktów Cummins. Opisuje również specyfikacje i zastosowania stacjonarnych, chłodzonych płynem, napędzanych silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi, zespołów prądotwórczych – zwanych dalej w tym podręczniku agregatami prądotwórczymi. Składa się on z siedmiu głównych rozdziałów:
  • Projekt wstępny, wpływ obciążenia elektrycznego na wielkość agregatu prądotwórczego,
  • Dobór urządzeń,
  • Projekt elektryczny,
  • Projekt mechaniczny (3 rozdziały),
  • Załącznik.
Projekt wstępny
Projekt wstępny opisuje wstępne rozważania dla projektu agregatu prądotwórczego. Wymagania dotyczące urządzeń i instalowania będą różne w zależności od powodów zastosowania agregatu i jego zamierzonego wykorzystywania. Podczas projektowania instalacji agregatu prądotwórczego, przeglądanie i zrozumienie tych powodów jest przydatne jako punkt startowy dla projektowania systemu i doborów urządzeń. Wpływ obciążenia elektrycznego na rozmiar agregatu prądotwórczego objaśnia różne rodzaje obciążeń, ich charakterystyki i ich wpływ na rozmiar agregatu prądotwórczego, działanie i dobory urządzeń. Omówiony jest również temat kolejności podłączania obciążeń.

Dobór urządzeń agregatów prądotwórczych, alternatorów, sterowania
Dobór urządzeń objaśnia podstawowe części agregatu prądotwórczego i związanych z nim urządzeń, ich funkcje i zależności, oraz kryteria ich doboru. Omówione tu są charakterystyki funkcjonalne, kryteria doboru i potrzebne urządzenia opcjonalne.

Projekt elektryczny
Projekt elektryczny obejmuje projekt instalacji agregatu prądotwórczego i związanych z nim systemów elektrycznych, ich połączenie z obiektem wraz z tematami obciążenia i zabezpieczenia generatora. Projekt elektryczny i planowanie systemu generowania na miejscu są krytycznie ważne dla prawidłowego działania systemu i niezawodności.

Projekt mechaniczny – układ spalinowy, wentylacyjny i paliwowy
Projekt mechaniczny obejmuje projekt instalacji dla agregatu prądotwórczego i związanych z nim układami mechanicznymi wraz z ich połączeniem z obiektem. Projekt mechaniczny i planowanie systemu generowania na miejscu jest krytycznie ważne dla prawidłowego działania systemu i niezawodności. Tematy obejmują wykonywanie fundamentów i montowanie, układy wydechowe, układy chłodzenia, wentylację, kłady paliwowe, redukcję hałasu, ochronę przeciwpożarową i pomieszczenie dla urządzeń.

Załącznik
Załącznik zawiera szereg przydatnych tematów obejmujących przegląd rozmiarów agregatu prądotwórczego, oprogramowanie dopasowywania rozmiarowego i Power Suite. Zawarte są również omówienia uruchamiania silnika przy obniżonym napięciu i przydatne nawiązania do napięć światowych, uwagi dotyczące obsługi konserwacyjnej, wzory, odwołania do Przepisów i Norm oraz słownik terminów.

Agregat prądotwórczy - podręcznik (format PDF)

t-030_p10-22.pdf Projekt wstępny
863 KB | Pobierz
t-030_p23-34.pdf Dobór wielkości generatora
261 KB | Pobierz
t-030_p34-48.pdf Alternatory prądu zmiennego i ich dobór
2.34 MB | Pobierz
t-030_p49-57.pdf Agregat prądotwórczy - typy sterowania pracą
372 KB | Pobierz
t-030_p58-77.pdf Agregat prądotwórczy - projekt elektryczny
3.3 MB | Pobierz
t-030_p78-92.pdf Agregat prądotwórczy - projekt mechaniczny (mocowanie, układ wydechowy)
2.84 MB | Pobierz
t-030_p93-115.pdf Agregat prądotwórczy - projekt mechaniczny (układ chłodzenia i wentylacji)
3.46 MB | Pobierz
t-030_p115-132.pdf Agregat prądotwórczy - projekt mechaniczny (zasilanie paliwem)
288 KB | Pobierz
t-030_p132-139.pdf Agregat prądotwórczy - projekt mechaniczny (redukcja hałasu)
117 KB | Pobierz
t-030_p159-164.pdf Załącznik
104 KB | Pobierz
t-030_p167.pdf Przydatne wzory
102 KB | Pobierz